Rekrutacja 2017/2018

Poprawiono: środa, 13, wrzesień 2017 10:30
NOWE ZASADY REKRUTACJI
Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”;
20.06.2017 otrzymaliśmy  z Wydziału Edukacji Miasta Krakowa terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok 
szkolny 2017/2018:

1. Terminy składania deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach: 21.06.2017 r. – 28.06.2017 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 29.06.2017 r. – 14.07.2017 r. w tym:
a) składanie dokumentów: 29.06.2017 r. – 10.07.2017 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 14.07. 2017 r.
W najbliższych dniach poznamy  nowe kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, które będą uwzględniane przy rekrutacji do MLZPiT „Krakowiak”.  Na ich podstawie zostaną opracowane nowe wnioski do rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
Deklarację kontynuacji zajęć można pobrać od instruktorów, w sekretariacie  Zespołu oraz  na stronie MLZPiT „Krakowiak”.

3. Termin postępowania uzupełniającego: 21.08.2017 r. – 25.08.2017 r. w tym:
a) składanie dokumentów: 21.08.2017 r. – 24.08. 2017 r.
 b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 25.08. 2017 r.

Z poważaniem
Aldona Skoczek 
Dyrektor MLZPiT „Krakowiak”

Regulamin rekrutacji 2017/2018
Deklaracja kontynuacji. Zał. nr 2
Wnisek o przyjęcie. Krakowiak, siedziba Zespołu. Zał nr 1
Wniosek o przyjęcie. Krakowiak, zajecia poza siedzibą Zespolu. Zał. nr 3
Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce po 31.08.2017. Zał. nr 4