Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.



I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
 • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
 • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

 • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
 • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
 • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
 • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+

kkr3plusMLZPiT „Krakowiak” od kwietnia 2013r. jest Partnerem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Wszystkie dzieci z rodzin deklarujących się niniejszym dokumentem mają pierwszeństwo w zapisach na bezpłatne zajęciach organizowane przez Zespół.

KKR3+
Odbiorcy:
Dzieci i młodzież w wieku 4-21 lat
Oferta:
Osoby legitymizujące się Krakowską Kartą Rodzinną 3+
Opis:
Pierwszeństwo w zapisach na bezpłatne zajęcia , odbywające się w naszej placówce. 
Oferta obejmuje:
 • zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 4-6 lat
 • zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 lat (nauka tańców narodowych w formie towarzyskiej)
 • zajęcia wokalno-taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat
 • zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia: nauka gry na instrumentach (klarnet, skrzypce, trąbka, flet, wiolonczela, kontrabas)
 • zajęcia prospołeczne, mające na celu umacnianie więzi rodzinnych, lokalnych i środowiskowych  (pikniki, koncerty itp.)
 • warsztaty plastyczne 
 • udział w wydarzeniach  kulturalnych (występy, konkursy, turnieje koncerty i festiwale o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym)
 • wycieczki edukacyjne 
 • obozy artystyczno-wypoczynkowe


Więcej informacji na stronie KKR3+.

Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii:
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Szczegóły >>