SPONSORING

Wszystkich, chcących przyczynić się do rozwoju MLZPiT „Krakowiak” zapraszamy do współpracy. Zachęcamy prywatnych przedsiębiorców, instytucje publiczne, jak i osoby indywidualne do wsparcia naszego Zespołu środkami finansowymi, bądź rzeczowymi. Każdy gest szczodrobliwości jest dla nas cenny. 
Tym którym zależy,  by ich firma, instytucja czy osoba była kojarzona z uznaniem, otwartością, efektywnością, prosperity czy prestiżem, warto by zaangażowali się we wspieranie kultury. Ten istotny sektor życia społecznego i gospodarczego jest bowiem powszechnie kojarzony z ww. wartości. 
MLZPiT „Krakowiak” dla potencjalnego sponsora może stać się równoprawnym partnerem biznesowym. Ze swej strony proponuje szereg atrakcyjnych form współpracy. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego 12 654 42 68  lub e-mailowego promocja.krakowiak@interia.pl.