Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

  • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).
  • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
  • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.
  • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C, Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.


Nasz Zespół dba o to, by praca w każdej grupie odbywała się w miłej i twórczej atmosferze. To co łączy wszystkie zajęcia, to wysoki poziom i przyjazny klimat. Ćwiczenia sprzyjają ponadto pogłębianiu intelektualnego i uczuciowego związku ze sztuką ludową. Uczą poszanowania wartości narodowych a także budzą postawy patriotyczne. Podczas spotkań zwracana jest uwaga na kulturę osobistą, umiejętność pracy w zespole, godne reprezentowanie regionu i kraju podczas występów.
 
 
 REPREZENTACJA TURNIEJOWA
Zajęcia te przeznaczone są dla najbardziej utalentowanych uczestników, którzy reprezentują zespół na ogólnopolskich turniejach tanecznych. MLZPiT „Krakowiak” jako jedyny zespół dziecięco – młodzieżowy w Małopolsce  posiada rekomendację Polskiej Sekcji CIOFF do kształcenia w zakresie polskich tańców narodowych. Zespół od 2006 roku zajmuje czołowe lokaty na konkursach tańców polskich (m.in. Mistrzostwo Polski 2010).

 TANIEC LUDOWY
Te zajęcia to nie tylko nauka tańca ludowego. Dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z całokształtem kultury ludowej poszczególnych regionów. Dowiadują się o zwyczajach, obrzędach i  tradycjach. Sprzyja to pobudzaniu ich wyobraźni i wrażliwości na bogactwo, jakie kryje w sobie sztuka folklorystyczna.

ZAJĘCIA WOKALNE
 Zajęcia obejmują pracę nad ciekawym repertuarem różnicowanym pod względem charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Praca oparta jest na  literaturze chóralnej kompozytorów polskich i obcych różnych epok z przewagą pieśni regionalnych ludowych.
Uczestnicy ćwiczą emisję głosu, dykcję, recytację, interpretację piosenki, ruch sceniczny oraz higienę głosu. Doskonalą także pamięć muzyczną i słuch.

ZAJĘCIA RYTMICZNE Z ELEMENTAMI TAŃCÓW LUDOWYCH I NARODOWYCH
Ten rodzaj zajęć skierowany jest do najmłodszych naszych uczestników. Dzieci uczą się podstawowych kroków i figur tańców narodowych oraz wybranych tańców ludowych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rytmiki (realizacja wartości rytmicznych poprzez ruch, rozpoznawanie metrum itd.). Ważnym punktem jest również umiejętność pracy w grupie i ćwiczenie ruchu scenicznego. Wszystko po to, aby zachęcić dzieci do kontynuacji nauki w zakresie śpiewu i tańca na wyższym poziomie. Wiele miejsca w tych zajęciach instruktorzy poświęcają również na zabawę co sprzyja miłej atmosferze i motywuje dzieci do uczestnictwa w próbach.

ZAJĘCIA INSTRUMENTALNE - KAPELA
 W zajęciach uczestniczy młodzież w wieku od 15 – 21 lat. W programie obecny jest szeroki wachlarz repertuarowy. Młodzież kształci i rozwija swoje predyspozycje muzyczne poprzez naukę gry na takich instrumentach jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, akordeon. Młodzież poznaje muzykę suit polskich tańców ludowych z różnych regionów.

GRUPA PRZYGOTOWAWCZA
Zajęcia doskonalą poczucie rytmiki (taktowanie, koordynacja słuchowo-ruchowa, wysokość dźwięków, budowanie taktu w oznaczonym metrum i tempo w muzyce). Uczestnicy mają możliwość swobodnego wyrażania emocji podczas zapoznawania się     z poszczególnymi utworami muzycznymi. Członkowie grupy uczą się piosenek ludowych  i okolicznościowych (śpiew indywidualny i grupowy), a także prostych układów  tanecznych (m.in. krakowiak, polka, walczyk). Zapoznają się także z układami choreograficznymi do poszczególnych tańców. Zajęcia te sprzyjają ponad to podnoszeniu ogólnej sprawności fizycznej dzieci. 

KLASYKA TAŃCA
Ten rodzaj zajęć pozwala uczestnikom zapoznać się z podstawą umożliwiającą pracę w innych technikach tanecznych. Ponadto doskonali się  dyscyplinę i koordynację ruchową, uczy harmonii i kształtuje prawidłową postawę, wrażliwość, a także poczucie estetyki.

Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii:
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Szczegóły >>